دوشنبه، فروردین ۲۵، ۱۳۹۳

مطابقت شاپورخواست با چغلوندی

از گفتار گای لیسترنج در جغرافیای تاریخی سرزمینهای خلافت شرقی در باب محل شاپورخواست (به کُردی به صورت شَپور خواست یعنی محل سنت شیون و زاری) معلوم میشود که مکان این شهر بین الشتر، بروجرد و خرم آباد قرار داشته، مطابق با همان چغلوندی حالیه است. توضیحاتی هم که لیسترنج از مکان و راههای مختوم به شاپورخواست میدهد به وضوح نشانگر چغلوندی است. چه نام چغلوندی در اینجا ریشه در اصطلاح چغبلغ فارسی و چغِر و جغِل ترکی (نعره و فریادی که از روی اضطراب و نگرانی کشند) دارد که گویای همان سنت شیون و زاری بلند برای مردگان است که در برخی از نواحی غربی ایران بین زنان مرسوم بوده و هست. در کتیبه شیلخاک اینشوشیناک در این نواحی از شاپورنامشهوم (نامی کاسی به معنی "از آنِ پشتیبان خدا") نام برده شده است که می تواند صورت اصلی شاپور خواست باشد.

هیچ نظری موجود نیست: