دوشنبه، اردیبهشت ۰۸، ۱۳۹۳

معنی قوم یاکسامات یا ای‍کسی بات

نام قوم یاکسامات (ایکسامات) که تصور شده است نام دیگری بر یازیگها (تیراندازان٫ صربها) از قبایل سرمت بوده باشد٬ در زبان س‍کایی و سرمتی و سانسکریتی به صورت ایکسامات به معنی پیشگو است. و این به وضوح یادآور نامهای قدیمی مجارها یعنی مجار (از ریشه اروپایی ماگی= جادوگری) و هنگری/اونگِرن (از ریشه ترکی ئون-گور= پیشگو) است. هرودوت در همان سمت سرزمین قدیمی مجارها در شمال دریای سیاه از قبیله جادوگران نئور نام می برد که گاهی تبدیل به گرگ میگردند. متقابلاَ سریل قدیس مجارها را مردمی معرفی می کند که مانند گرگ زوزه میکشند. به نظر می رسد واژۀ نئور با کلمۀ پهلوی نیرنگ (افسون) از یک ریشه می باشد.

هیچ نظری موجود نیست: