جمعه، فروردین ۲۲، ۱۳۹۳

معنی و ریشه کهن موسی کوتقی

موسی کوتقی را که در سمنان و خراسان به یاکریم گفته میشود در اوستایی-پهلوی به صورت میثَ کتکیه (جای کننده خانگی) بازسازی کرد یعنی آنکه در خانه ها لانه دارد. از نام دیگر این پرنده خوش آواز یعنی کبوتر یاهو معلوم میشود که هیئت اصلی یاکریم در اساس یاهو کریم (دارای صدای یاهوِ نرم و لطیف) بوده است.
نام معروف دیگر این نوع پرنده یعنی قمری (گومری) در کردی و سانسکریت به معنی همهمه گر است.

هیچ نظری موجود نیست: