سه‌شنبه، اسفند ۰۳، ۱۳۹۵

منظور از سروشاه اساطیری همیران (یمن) پادشاه ماساگتها (سئوروماتها) است

در شاهنامه از سروشاه یمن (منظور پادشاه همیران= سرزمین سرما که با حمیران یمن مغشوش گردیده) یاد شده است که سلم (سئورومات) و تور (سکا) و ایرج (ایران) پسران فریدون در آزمایش سرمای سرزمین وی که برای خواستگاری دختران آمازونی وی رفته بودند، برخود لرزیدند. اساس اسطوره به خواستگاری خود فریدون (کوروش) از تومیریس (پرگیس) ملکه ماساگتها/سئوروماتها بر میگردد. در رساله پهلوی ماه فروردین روز خرداد هم گوید "در این روز، بوخت سرو (رستگار با مار) شاه تازیکان (مردم دارنده توتم مار) سه دختر خود را به سرم (دارنده توتم مار) و توژ (تور، دارنده توتم بزکوهی) و ایرج (دارنده توتم شیر=پارس) پسران فریدون داد".
نام صرب (سرپ) از اعقاب سئوروماتها (مارپرستان) در سانسکریت به صورت سرپَ به معنی مار است. تا-زیَ را میشود به معنی پدر-مار و بوخت سرو را به صورت بوخت سُرو به معنی رستگار با مار گرفت.
جالب است که در وجود حیوان توتمی خیمیریا در اساطیر یونانی (علی الاصول توتم کیمریان/سئوروماتها، سکائیان، پارسیان) سه توتم مار، بزکوهی و شیر به هم رسیده اند.

هیچ نظری موجود نیست: