پنجشنبه، بهمن ۱۴، ۱۳۹۵

وجه اشتقاق محتمل نام بستان آباد

در کتاب پهلوی زادسپرم نام شهر و رودخانه قدیمی آن اوجان به صورت توجان آمده است که زرتشت در آنجا با امشاسپند اردیبهشت به همپرسگی نشسته است. نظر به معانی اوجان (محل باروی بلند) و توجان (محل باروی بلند نیرومند)، نام بُستان آباد (بُسدان آباد) از تصحیف هیئت بُرجدان آباد (آبادی محل برج) عاید شده است. یاقوت حموی و حمدالله مستوفی از باروی استوار اوجان یاد کرده اند. در تبدیل برجدان به بوسدان گفتنی است: علی القاعده حرف صامت "ر" پیش از صامت "ج" در وسط کلمه افتاده و حرف "ج" (نظیر تبدیل ریواج به ریواس) تبدیل به "س" شده است.

هیچ نظری موجود نیست: