دوشنبه، اسفند ۰۹، ۱۳۹۵

مأخذ احتمالی نام عجم

به نظر می رسد نام عجم (گنگ، لال) برای مغان از ترجمه عربی نام مُغ (در واقع به معنی انجمنی) در هیئت سانسکریتی مُکَ (گنگ و لال) عاید شده است. لذا این عمل می تواند در سمت بندر ارتباطی ایرانیان و هندوان و اعراب یعنی بندر هرمز اتفاق افتاده باشد:
मूक mUka adj. dumb, मूक mUka adj. speechless.
ولی بنا به یاد آوری دوستمان جناب فاطمی "واژه بربر هم در زبان یونانی به معنی گنگ و لال بوده است. احتمالاً واژه عجم میتواند زیر اثر فرهنگ یونانی و رومی به بیگانگان اطلاق شده باشد." خصوصاً که یونانیان بعد از جنگ با داریوش کلمۀ بربر را به ویژه به ایرانیان مادی و پارسی اطلاق نموده اند. جالب است که دیاکونوف نیز در صفحه ۵۹ تاریخ ماد می گوید که روسها به خصوص آلمانیها را نمتس (گنگ) می خوانند. یعنی کسی که زبانش را نمی توان فهمید.

هیچ نظری موجود نیست: