جمعه، بهمن ۲۹، ۱۳۹۵

در رابطه با چگونگی ارتباط نام مزار [مادر] سلیمان با دخمۀ کوروش (فریدون)

کلاً به نظر می رسد اسطورۀ داوُد (گرامی) و سلیمان (مرد صلح) در تورات از تاریخ و اساطیر مربوط به کوروش (مرد سیلابی) فرزند کامبوجیه (دوستدار آسایش و خوشی و بهی) گرفته شده و در شمار پادشاهان کهن یهودیه جا داده شده است. چون در اساطیر ایرانی نام کمبوجیه در رابطه با فریدون (دوست منش، کوروش هخامنشی) آثویه (منسوب به رفاه و خوشی و بهی) است. بلقیس (صاحب گیسوان زیاد) ملکه مردم خورشید پرست صبا در روایات اسلامی مربوط به سلیمان مطابق تومیریس ملکه ماساگتهای مادر سالار(آمازون) و خورشید پرست در سمت خوارزم (سرزمین خورشید= سَوَ/سبا) است که نامش می توانست در روایات ایرانی به معنی پرگیس گرفته شود. نام مقبره کوروش (مزار سلیمان که تصحیف به مادر سلیمان شده است) در اساس سیلاومان (مرد سیلاب مانند) بوده است که در زبانهای سامی به معنی مرد صلح گرفته شده است. نام اوستایی کوروش یعنی ثراتئونه را هم میشود به معنی مربوط به رودخانه سیلابی (کورو) گرفت. نام دریاچه تخت سلیمان (شیز) هم می تواند اشاره چشمه سیلابی درون آن بوده باشد.
سلسله توراتی یسی (موجود خدا)، داود (گرامی) و سلیمان (مرد صلح، کامل) از جانب دیگر یادآور پادشاهان آشوری قرن سیزدهم پیش از میلاد یعنی اریک دین ایلی (دارای عمر دراز خدایی)، اداد نیراری اول (اداد یاور است) و سلماناسار (سُلمان اصلی و بزرگترین است) می باشند.

هیچ نظری موجود نیست: