سه‌شنبه، اسفند ۱۰، ۱۳۹۵

مطابقت سپیتورۀ اوستا و کتاب پهلوی بندهش با کوروش هخامنشی

مطابق اوستا و کتابهای پهلوی جمشید (شاه مؤبد، عنوان فرمانروایان مغان ماد) به دست سپیتوره ([دارندۀ] میش یا گاو سفید) از کسان اژدهاک (آستیاگ) که برادر جمشید به شمار آمده، کشته میشود. این موضوع یادآور کشته شدن سپیتمه داماد و ولیعهد آستیاگ فرمانروای نواحی شمال غربی ماد (آذربایجان و اران و ارمنستان) به دستور کوروش در هنگام سقوط حکومت مادها است. در اوستا کوروش هخامنشی جایی به نام ثراتئونه (فریدون) و جای دیگر به صورت فرشوشتر (شهریار نو= نوذر) از خاندان هوگوها (دارندگان گله خوب) آمده است و در شمار اجداد فریدون مندرج در کتاب پهلوی بندهش نیز نام سپیتوره به صورت سپیت تور دیده میشود. از آنجاییکه کورَ/کور در آذربایجان و کردستان به گوسفند و قوچ گوش ریز گفته میشود لذا به نظر می رسد خود نام کوروش در این رابطه به قوچ سفید و روشن ترجمه میشده است و نامهای سپیتوره (دارندۀ گلۀ سفید) و هوگوَ (دارندۀ گله خوب) از آن برخاسته است. چون در خواب دانیال نبی تورات نیز کوروش (فریدون) به صورت قوچ دوشاخ (ذوالقرنین) ظاهر میشود.

هیچ نظری موجود نیست: