پنجشنبه، اسفند ۰۵، ۱۳۹۵

مطابقت کیمریان با ستروخاتیان

نظر به اینکه نقش سواران دراز کلاهخود ظرفی از پونتی اواسط قرن ششم پ. م را متعلق به کیمریان سمت کپادوکیه می دانند، لذا نام قبیله ستروخاتیان (دارندگان کلاهخودهای سترگ یا نیرومند سخنان) در اتحادیه قبایل ماد را می توان متعلق به همین گروه دانست. به نظر می رسد اینان اسلاف کردان زازاک (دیملی) بوده باشند.

هیچ نظری موجود نیست: