پنجشنبه، شهریور ۲۳، ۱۳۹۶

معنی نام شوط آذربایجان غربی

نام شوط را با نام شخصی آشوط زبان ارمنی به معنی "امیدوار بدین دنیا" ربط داده اند که آن با توجه به کلمه مناسب شوت در زبان کُردی به معنی جایگاه صاف و هموار، نا مربوط می نماید. چون تصاویر شهر شوط محل آن را در دشت مسطح نشان می دهند.

هیچ نظری موجود نیست: