جمعه، شهریور ۲۴، ۱۳۹۶

معنی نام نخشب

با توجه به سه نام این شهر یعنی نسف و نخشب و قرشی و اینکه این شهر در کنار رود کشکه دریا قرار گرفته است و اینکه کَرشه در سنسکریت به معنی قایق (کرجی) است لذا این نامها را در ترکیب ناو-سی- آپَ/ ناو-شی-آپَ و کَرشی می توان به معنی دارای رود قابل قایقرانی گرفت.

هیچ نظری موجود نیست: