پنجشنبه، شهریور ۲۳، ۱۳۹۶

شهر یئری و قصبۀ آن ارجق محل برگزاری جشن مادها بوده است

نام قصبه آرجق (یائیری جیگ) مشکین شهر و شهر یئری آن که به دوران ما قبل تاریخ منسوب است در معنی اوستایی "جایگاه مخصوص موسم جشن دینی" اشاره به نام ماد (سرزمین شادی= فهله) دارند. اگر تصور کنیم که مادها مهاجرین شمالی بوده و بعداً وارد این منطقه شده اند در این صورت ایشان نام و نشان و سنن خود را از بومیان این منطقه به ارث برده بوده اند.

هیچ نظری موجود نیست: