دوشنبه، شهریور ۲۷، ۱۳۹۶

مطابقت درخت ون جد بیش با انار وحشی

میوه های این تصاویر شبیه انار وحشی هستند که در ایران خصوصاً نزد پارسها تقدیس می شده است. به ویژه که نام درخت «ون جد بیش وس‌تخمگ» به معنی "اندوه‌زدای بسیارتخمه" است.

هیچ نظری موجود نیست: