دوشنبه، اردیبهشت ۰۷، ۱۳۹۴

معنی نام های باستانی خوی یعنی اولخوی و هیر

نام باستانی خوی یعنی اولخوی را می توان مرکب از واژۀ پهلوی ئول (بلند و بالا) و خوی/هو اوستایی (به معنی ثروت و دارایی) گرفت و آن را در مجموع به معنی شهر ثروتمند معنی نمود چه منابع آشوری نیز شهر اولخوی را شهری بسیار ثروتمند معرفی نموده اند. جالب است نام پهلوی دیگر آن یعنی هیر نیز که در منابع ارمنی ذکر شده است به معنی ثروت است.

هیچ نظری موجود نیست: