پنجشنبه، شهریور ۲۶، ۱۳۹۴

معنی محتمل نام آبخاز

نامهای آبسکی ، آپسوَ و آبخازیای آن در زبانهای هندوایرانی –اسکیتی با توجه به رودخانه های فراوان آن معنی سرزمین آبخیز می دهند که این بسیار منطقی تر از معنی بومی "سرزمین روح و میرندگی" است که برای آن در نظر گرفته اند:
अप्सव apsava adj. giving water. अपस् apas adj. watery.

هیچ نظری موجود نیست: