شنبه، شهریور ۲۸، ۱۳۹۴

معنی محتمل نامهای اورارتو و ارمنستان

هیئت ناری/نائیری اکدیِ نام اورارتو به معنی سرزمین رودخانه هاست. بر این اساس می توان برای نامهای دیگر آنجا یعنی اورارتو و اوروآتری و آلارود و بیانیلی و وان می توان ریشه هایی به همین معنی جست. این کلمات سانسکریتی آنها سرزمین آب و رودخانه نشان میدهند: اورو-رِته (سرزمین آبهای گسترده)، اورو-اودری (سرزمین آبهای گسترده)، آلَیه روهیت (خانه رودخانه ها) وان (آب)، بهَوَنی [ایلی] (سرزمین رودخانه ها). لابد انتساب کشتی نوح به کوه آرارات با این معانی پیوند دارد. نام اورارتو به صورت اورو-رَتو در زبانهای سامی معنی شهر و سرزمین آبراهه را می دهد. نظر به کلمه رشت ایرانی (آبزار) و رش عربی (آب باران و چشمه) هیئت اوراشتو نیز می تواند به همین معنی بوده باشد. .
نامهای قدیمی و اساطیری ارمنستان یعنی هایک (از ریشه ارمنی هاو= پرنده)، سائینی (به اوستایی یعنی سرزمین عقاب)، ارمنستان (سرزمین خانوار "عقاب=اِر/اَره/آله در زبانهای ایرانی و ژرمنی) جملگی به معنی قوم سرزمین عقاب می باشند. ولی هایک سانسکریت به معنی گردنده (ماه) و سوئن (سین) اکدی به معنی ماه و آرما لوویایی به معنی ماه معنی نام ارمنستان را کشور ماه نشان میدهند و استرابون میگوید "در مرزهای ایبری ماه پرستی بر قرار بوده و کشوری در آنجا به نام سوئنس (سائینی) خوانده میشده است" که می تواند ارمنستان بوده باشد.

هیچ نظری موجود نیست: