شنبه، مهر ۰۴، ۱۳۹۴

معنی نام محوطه باستانی دهانه غلامان

نام دهانه غلامان به صورت سانسکریتی دهانه گرامان dhAna-grAmAn به معنی محل تجمع سپاهیان (پادگان) است. از آنجاییکه در کاوشهای آن از محوطه پادگان آن یاد شده است، لذا این نام بومی اصیل می نماید. بر این پایه مقایسه آن با شهر زرنگ نادرست می نماید.

هیچ نظری موجود نیست: