چهارشنبه، مهر ۰۱، ۱۳۹۴

معنی نام محله کوشمغان سمنان

نام محله کوشمغان سمنان را میشود با کشَمه سانسکریت به معنی مناسب و مطلوب سنجید در مجموع یعنی محل مناسب و مطلوب: क्षम kSama adj. suitable.
معادل اوستایی و پهلوی کشَمه سانسکریت، خشنَئومَ (خشنود کننده) و خوَش مَ هستند.

هیچ نظری موجود نیست: