دوشنبه، شهریور ۱۶، ۱۳۹۴

معنی نام ایل گوران

به نظر می رسد نام ایل گوران (راننده و برنده چهارپایان) از ترجمه نام قدیمی ایشان ساگارتی (چوپان بُزان) گرفته شده است. مترادف قدیمی این کلمه را در نام سردار کوروش گئوبرو (چوپان چهارپایان) ملاحظه می کنیم که رهبر کوتیان به شمار رفته است. لابد از این روی است که فردوسی کُردان را چوپانان بز و گوسفند معرفی نموده است. ساگارتی ها اسلاف گورانها، قبیله حکومتی مادها بوده اند. بی جهت نیست دخمه های گائوماته مغ و آستیاگ و کیاخسار در سمت ایشان قرار دارند.
نام مردم گوران را می توان از ریشه گَور کردی (غار) به معنی دارندگان خانه های سنگی و غارنشین هم گرفت چه این معنی کر-ما-شان و ساگارتیان در معنی دارنده خانه های سنگی و غارنشین هم هست. بر این اساس نام لولوبی ها (اسلاف ساگارتیان، گورانها) از ریشه لوله (کنام و غار) به معنی غارنشین میگردد.
گوران کُردی به معنی نوعی آواز می تواند همان گائو-رئه-ان اوستایی باشد یعنی سرودهای با شکوه. گائو در نام گائوماته (دانای سرودهای دینی) به معنی سرود است. نام مغ را در هیئت مه-گو می توان دارای سرودهای دینی بزرگ و شگفت (افد-ستا) معنی کرد. ,واژۀ گَبر (گائو-رئو، دارای سرودهای با شکوه) نیز از این ریشه می نماید. عربها ضد این معنی یعنی گنگ (عجم) را به سبب عامه فهم نبودن سرودهای اوستایی، به مغان اطلاق کرده اند.

هیچ نظری موجود نیست: