پنجشنبه، مهر ۰۲، ۱۳۹۴

ریشه محتمل سانسکریتی واژه های کوشک و کیوسک

کیوسک به صورت کایه-آیسیکَ در سانسکریت به معنی خانه چوبی و خیزرانی است و کوشک به صورت کایه- اوسَکَ به معنی خانه بالایی یا خانۀ آرزویی.

هیچ نظری موجود نیست: