دوشنبه، شهریور ۱۶، ۱۳۹۴

اِسک در نامهای مناطق اسک، فندرسک، زولسک و ورسک چه مفهومی دارد؟

در ویکیپدیا گفته شده است "چون دژ سپیدان از منطقه فندرسک دیده میشده است این نام را بدانجا داده اند". در این صورت در اصل فندرسک زبان گیلانی(پان-درس-ک یعنی محل دیدبانی) بوده است که به فندرسک تلخیص یافته است. بر این اساس ورسک یعنی محل درختان فراوان ورس و زولسک یعنی محل خیزرانی.
یعنی اگر جزء اِسک یا سِک را در این نامها با سِک/سیک سانسکریتی و اوستایی یعنی گسترده و پراکنده یکی بگیریم فندرسک (پان-درس-کوی) به معنی محل دیده بانی یا به احتمال کمتر محل فُندُرها/کندر های فراون خواهد بود. زولسک یعنی محل خیزران زاری و ورسک به معنی درختان فراوان ورس خواهد بود. نام روستاهای اسک نام می تواند بر گرفته از آو-اِسک پهلوی به معنی پر آب باشد.

هیچ نظری موجود نیست: