یکشنبه، اسفند ۲۰، ۱۳۹۶

معنی نام قصبۀ بوچیر استان هرمزگان و کوه آن سانجولا

نامهای بوچیر و سانجولا را می توان به ترتیب در سنسکریت به معنی محل بسیار قدیمی و کوه روی هم انباشته و مجتمع معنی نمود:
.भूय n. bhUya being. चिर adj. cira existing from ancient times
.सङ्कल m. saGkala (sa´nkala) collection

هیچ نظری موجود نیست: