جمعه، اسفند ۲۵، ۱۳۹۶

ریشۀ واژۀ ترکی دَربه darbe (کودتا)

این کلمۀ را بر گرفته از ضربۀ عربی میدانند. ولی حرف ض عربی در ترکی اصیل به د تبدیل نمیشود. بر این پایه آن بر گرفته از شکل آرامی نو darba (به همان معنی ضربه زدن با سلاح) می باشد. لغات آرامی می توانستند به وساطت بومیان کپادوکیه (به قول هرودوت سریانی ها) و کیلیکیه به عثمانی ها رسیده باشند.

هیچ نظری موجود نیست: