پنجشنبه، اسفند ۱۰، ۱۳۹۶

واژۀ فارسی "زیر" در اساس به معنی حضیض است

اَذَرَ اوستایی به معنی پایین تر و زیرتر آمده است که واژۀ "زیر" در زبان فارسی یادگار تلخیص شدۀ آن است. معادل سنسکریتی آن اَذَرا دقیقاً به معنی حضیض گرفته شده است:
.अधरा f. adharA nadir
در فرهنگ زبان پهلوی بهرام فره وشی نوشته azer یعنی زیر و ایر/اِر پهلوی بر گرفته از اَاورَ اوستایی (پایین) به نظر می رسد. اولی به معنی حضیض و دومی به معنی پایین آمده است. لذا احتمال زیاد دارد جزء اضافی اَز در اَزِر پهلوی به معنی سنسکریتی اَس= حصول و رسایی و برتری و دوری بوده باشد. اَس سنسکریت به صورت اَز اوستایی هم به معنی دور راندن است.

هیچ نظری موجود نیست: