دوشنبه، اسفند ۱۴، ۱۳۹۶

معنی فرشته

استاد پورداود در صفحه 327 یادداشتهای گاثاها، فرشته (فرَ-ایشته) را به معنی فرا گسیل شده (یا از جهان بالا فرستاده شده) معنی کرده است.

هیچ نظری موجود نیست: