دوشنبه، اسفند ۲۱، ۱۳۹۶

معنی ازمیغان اطراف طبس که دارای آب واقع در دره گود می باشد

ازمیغان به صورت اَئوذ-میغان به معنی محل دارای آب بسیار واقع در گودی می باشد. ائوذَ= آب بسیار، میغان (مَغان) = منسوب به گودی. اَئوذَ اوستایی علی القاعده می توانست تبدیل هوذ شود که این خود میتواند مأخذ واژۀ معرّب حوض باشد که در قرآن به کار نرفته است.

هیچ نظری موجود نیست: