سه‌شنبه، اسفند ۱۵، ۱۳۹۶

ریشۀ ایرانی کلمۀ عشق

عشق معرب از کلمه ای هندوایرانی است که صورت سنسکریتی آن، آچَکه است:
.आचके verb Acake { AkA } love, आचके verb Acake { AkA } desire
अचति { अच् } acati { ac } verb tend:
در اوستایی هم ریشۀ واژۀ سنسکریتی آ-چَکه (بسیار آرزویش را داشتن) به صورت چَگ (آرزو کردن) در صفحه 494 فرهنگ لغات اوستایی احسان بهرامی وجود دارد. چغیدن (مشتاقانه خواستن) از این ریشه در فارسی باقی مانده است و حرف اضافی "آ" در سنسکریت علامت شدت و فزونی است و حرف چ علی القاعده در زبان فارسی به ش تبدیل شده است: چلتوک = شلتوک، چوپان = شبان.
اسک انگلیسی از ریشۀ ais*- "to wish, desire در معنی خواهش کردن و در خواست کردن با ایشکائو لیتوانیها (خواست، طلب) مرتبط می نماید. وجود این کلمات انگیسی و لیتوانیایی هم در تأیید همین نظر و نیز نظر دکتر محمد حیدری ملایری است.

هیچ نظری موجود نیست: