یکشنبه، اسفند ۲۷، ۱۳۹۶

ماهی تحویل سال از شوش؟

تصوی بانوی اشرافی عیلامی از قرن هشتم و هفتم پیش از میلاد از شهر شوش (نگهداری شده در موزۀ شهر لوور پاریس) که دوک نخ ریسی (سمبل سرنوشت) در دست دارد و در مقابل در ظرفی روی چهارپایه ماهیی قرار گرفته است. به نظر می رسد نشانگر مراسم پیشگویی مذهبی و آیینی عیلامی خاصی است. شاید پیشگویی سال روبرو در آغاز سال. ماهی سمبل خدای زمین و آبها و خرد ائا/انکی بوده است.

هیچ نظری موجود نیست: