یکشنبه، فروردین ۱۲، ۱۳۹۷

مطابقت گِلُن با سهراب

گِلُن (گُلین، گهرینی= سرخ) نام پسر میانی هراکلس (تور) از الهۀ نیم مار-نیمه زن سرزمین اسکیتان متولد شده بود که هراکلس (تور) در جستجوی اسب گم شدۀ خویش به وی رسیده بود، با سهراب (سرخ) مطابقت می نماید. نام دو برادر همزاد وی آگاتیرسی (اجیتور-سیَ، جنگاور تیر انداز) و اسکیث (بزکوهی، جام) آمده اند:
.घृणि adj. ghRNi glowing. गौर adj. gaura[in] reddish
ولی در اسطوره اسکیتی مذکور نام گلن نه به معنی سرخ بلکه به معنی کمربند (ولَنَ سنسکریت= کمربند، بازوبند) گرفته شده است که به همراه دو تیر و یک پیاله زرین یادگاری هراکلس (تور) به پسران آیندۀ سه گلوی خویش از الهۀ سرزمین اسکیتان شمال دریای سیاه بوده است.

هیچ نظری موجود نیست: