جمعه، اردیبهشت ۰۷، ۱۳۹۷

معنی واژۀ شنبه و آدینه

طبق لغات سنسکریت می توان شنبه را به معنی [آغاز] شمارش روز و آدینه را به معنی روز استراحت گرفت:
.समय m. samaya account , भात adj. bhAta (=ruch) shining
.अधीन adj. adhina resting on or in
یک منبع چینی از قرن هشتم میلادی از وجود ایام هفته به نام یو شمبت، دو شمبت، سه شمبت، چر شمبت، پنج شمبت، شش شمبت و شمبت در ایران نام برده است.
ریشۀ واژه های سَمَیه و بهاته در واژۀ شمار (شمَ-ار) فارسی و "با" (درخشیدن) در اوستایی دیده میشود:
samaya from PIE *smm-o-, suffixed form of root *sem- (1) "one; as one, together with.", भाति verb bhAti {bhA} shine, bhāu- 1. bhā- to shine, glisten.
ایرانیها نام شنبه را بر خلاف شبّات (روز استراحت) برای روزهای هفته تکرار کرده اند و این نشانگر آن است که این کلمه برای آنها مفهوم بومی روشنی به غیر از استراحت داشته است. در اسامی روزهای سماوی میترایی هم کلمۀ شید در معنی درخشان (روز) است.
نام ایام هفته ایرانی می تواند در عهد یونانی و اشکانی و ساسانی به تقلید از یونانیان و رومیان که برای هر روز یک نام+ دی (روز= شنبه) داشته اند، پدید آمده باشد.

هیچ نظری موجود نیست: