پنجشنبه، فروردین ۲۳، ۱۳۹۷

معنی وزغ

وزغ نوعی قورباغه است که نمی جهد و آرام و آرام با حرکت اندامهایش حرکت می کند، لذا مطیع و رام به نظر می رسد. براین اساس به معنی غوک (پُر غَو، قورباغۀ) رام و مطیع است:
.वश adj. vaza obedient, वश adj. vaza submissive.कोक m. koka frog
خود نام غورباغه هم به معنی پُر بانگ است:
.गुर adj. gura big, वाक adj. vAka sounding

هیچ نظری موجود نیست: