شنبه، فروردین ۱۸، ۱۳۹۷

معنی جلبک/بزغمه

دهخدا، جُل را به معنی کهنه و ژنده آورده است. بنابراین جُلبک یعنی به معنی پوشش نرم و کهنۀ قورباغه است. بزغمه هم ترکیب وزغ و جزء مه (اَمه) در سنسکریتی به معنی پوشش تُرد و نازک است:
.व्यङ्ग m. vyaGga frog ,आम adj. Ama tender (as a skin)
بر این اساس معنی واژۀ پنبه (پمبک پهلوی، پامبیخ آذریpa-ama-baka) مادۀ پوششی نرم و لطیف می نماید.

هیچ نظری موجود نیست: