سه‌شنبه، فروردین ۲۸، ۱۳۹۷

رئوس مثلثهای رحمت و زحمت

مثلث رحمت: واقعیت، مسئولیت، اخلاق
مثلث زحمت: افسردگی، اضطراب، خشم

هیچ نظری موجود نیست: