دوشنبه، بهمن ۲۳، ۱۳۹۶

معنی نام سپیتمه

نظر به نام چَروتَمه (چروتَ-اَمه= بسیار زیبا) در سنسکریت نام سپیتمه به معنی بسیار سفید خواهد بود. این داماد و ولیعهد آستیاگ و پدر سپیتاک سپیتمان به قول هرتسفلد همانست که عنوان خود را به پسرش زرتشت سپیتمان داده است، لذا بی جهت نیست که وی در روایات اساطیری با عناوین هوم عابد دارای چشمان درخشان و هُجیر (هوچیهر، خوب چهر) ظاهر شده است.
عنوان جمشید (ییمه خشئته، صوفی درخشان) هم که متعلق به فرمانروایی در آذربایجان است که معاصر اژدهاک (آستیاگ) بوده و در کوه هُکر (سبلان) به الهه ناهید فدیه می آورد و در کنار رود دائیتی کوه سهند (موردی چای) با اهورا مزدا به همپرسگی می پردازد، متعلق به وی به نظر می رسد:
.यम m. yama any great moral rule or duty, self-control forbearance
.काशते verb kAzate {kAz} be brilliant

هیچ نظری موجود نیست: