سه‌شنبه، اسفند ۰۱، ۱۳۹۶

مطابقت سیامک پیشدادی با ایزد میرای رستنی ها، تموز

نام این هر دو که به دست دیوان به قتل می رسند در سنسکریت مترادف هستند: سیامک به معنی سیاه است. نام تموز نیز که در زبانهای سامی معنی پنهان شده را می داده در زبان سنسکریت می توان به معنی سیاه تنبیه شده (مقتول) را گرفت. تموزی که حاجی فیروز سیاه رنگ باز گردنده از جهان زیرین را نماد آن می دانند:
श्यामक adj. zyAmaka dark.
तम m. tama darkness, ओषति verb oSati {uS} punish.
در رابطه با جنبۀ ایزد نباتی بودن تموز، زوج سیامک و سیامی پیشدادی هم اولاد مشیه و مشیانۀ ریواس- انسان شکل به شمار رفته اند.
نامهای ایزد اوستایی رام (سیاه و دلپذیر)/وایو (مشتاق، خواهان، [همچنین به معنی ایزد هوا= انلیل]) و سیاورشن (دلیر سیاه) هم از نظر اساطیری متعلق به تموز به نظر می رسند:
.राम adj. rAma black, राम adj. rAma beautifulराम adj. rAma pleasant
.वायु adj. vAyu desirous

هیچ نظری موجود نیست: