سه‌شنبه، بهمن ۲۴، ۱۳۹۶

معنی نام مادیای اسکیتی (فرَنگرَسیَن، افراسیاب)

نام مادیای اسکیتی (مِدیا، افراسیاب) که در کنار دریاچه ارومیه به دست کیاخسار (کیخسرو) به قتل رسیده است، در سنسکریت معنی دانا را می دهد. عنوان اوستایی او یعنی فرَنگرسین را که به معنی بسیار به هراس اندازنده گرفته اند می توان به معنی بسیار دانا (فرغرسین) گرفت چون حرف غ اوستایی علی القاعده در زبان پهلوی به اَنگ تبدیل میشده نظیر درغه= درنگ:
.मेधा f. medhA wisdom

هیچ نظری موجود نیست: