چهارشنبه، اسفند ۰۹، ۱۳۹۶

معنی جالب نام فرهادتاش دخمۀ سکاوند هرسین

نام های سکاوند و فرهادتاش (ساخته و تراشیدۀ فرهاد) برای این دخمه های هرسین جالب هستند. چون هرتسفلد، سکاوند را همان سیکایا اواواتیش محل قتل گائوماته بردیه می داند و احتمال زیاد دارد فرهاد کوه کن اساطیری همان فرورتیش عاصی مادی باشد که بعد از ترور شدن شاهزاده (شروین) گائوماته بردیه این دخمه را برای وی در آنجا بنا نموده است.

هیچ نظری موجود نیست: