جمعه، بهمن ۲۷، ۱۳۹۶

معنی نام بندر گمبرون و بندر

به احتمال زیاد برخلاف اینکه گفته میشود نام بندر گمبرون (بندر عباس) دارای منشأ پرتقالی کامارائو (میگو، خرچنگ یا شهر گمرکی) است، از کلمه سنسکریتی گمبهیره به معنی عمیق گرفته شده است که مناسب نام بندر (بُن-در) می باشد. لذا بی جهت نیست که لفظ بندری معادل نام بندر عباسی است:
.गम्भीर adj. gambhIra deep
لفظ کهن جرون آن نیز به همین معنی به نظر می رسد:
.धीर adj. dhIra deep, धार m. dhAra deep place
در مورد اصل خود کلمۀ بندر گفتنی است در سنسکریت بهانداره به معنی انبار و فروشگاه است و دهخدا هم بندر را به صورت بُندر به معنی محل بار و بُنه گرفته است:
.भाण्डार m. bhANDAra storehouse, भाण्डार n. bhANDAra store

هیچ نظری موجود نیست: