دوشنبه، بهمن ۱۶، ۱۳۹۶

مطابقت نام یازیگها با صرب ها

تادئوتس سولمیریسکی در کتاب سرمتها نام صرب را از زبان سرمتها (سئوروماتها= مارپرستان) می داند و در زبان سنسکریتی خویشاوند زبان سرمتی صرب (صرپ) به معنی مار است. حتی نام بوسنی (پرستنده مار بزرگ) ترجمه ای از آن است. متقابلاً در ویکیپدیای انگلیسی جزء اول نام یازیگها را به درستی از مصدر یزیتن (پرستیدن و ستایش کردن) گرفته اند، ولی راجع به جزء دوم آن اگه (مار) نظر نداده اند:
.यशस् n. yaza[s] honour, अग m. aga snake, es (Grecian sufix)
.सर्प m. sarpa serpent ,सर्प m. sarpa snake

هیچ نظری موجود نیست: