سه‌شنبه، اسفند ۰۸، ۱۳۹۶

معنی نامهای فرانَگ (مادر صاحب فر کی اپیوه) و فرَنگیس (مادر کیخسرو)

نظر به صاحب فر ایزدی بودن پسران این دو، این هردو نام بر گرفته از فر و فرنه (نیروی درخشان ایزدی) به نظر می رسند: فرانگ به معنی "آنکه فر از آن او است" بوده است و صورت اصلی فرنگیس یعنی ویسپان فریّا را هم -که فرنگیس شکل دگرگون شدۀ آن است- می توان دارای فرّ رسا معنی نمود.

هیچ نظری موجود نیست: