سه‌شنبه، اسفند ۰۱، ۱۳۹۶

معنی نام یافث تورات

در تثلیث نیاکان بشری توراتی حام و سام و یافث، حام به معنی گرم، سام به معنی نامی و یافث (نیای هندواروپائیان) به دو معنی گسترده و سفید نشان و زیبا گرفته شده است که این سومی با هر دو معنی آن یاد آور نام الهۀ اروپا (زیبا شکل یا دارای چهره گسترده) است.

هیچ نظری موجود نیست: