سه‌شنبه، اسفند ۰۱، ۱۳۹۶

معنی نام یافث تورات

در تثلیث نیاکان بشری توراتی حام و سام و یافث، حام به معنی گرم(آفریقا= سرزمین بدون سرما- عربستان)، سام به معنی نامی (ساموآبی= پدر مشهور، نیای خاندان حمورابی آموری/سوری)و یافث (نیای هندواروپائیان) به دو معنی گسترده و سفید نشان و زیبا گرفته شده است که این سومی با هر دو معنی آن یاد آور نام الهۀ اروپا (دارای چهره گسترده) است.

هیچ نظری موجود نیست: