سه‌شنبه، دی ۱۲، ۱۳۹۶

آبگین و کاسگین به معنی آبی رنگ و سبز رنگ

نظر به لفظ کاس در مازندرانی و گیلانی و کَسک در کُردی به معنی سبز، کاسگین به معنی سبز رنگ است و آبگین به معنی آبی رنگ.
در بندهش بخش هفدهم می آید: « کَنگ دژ (کیشه سو، همدان) را گویند که دارای دست و پای، افراشته درفش، همیشه بهار، در آغاز بر سر دیوان بود، کیخسرو (کیاخسار، هوخشتره) آن را بر زمین نشاند، او را هفت دیواراست، زرین، سیمین، پولادین، برنجین، آهنین، آبگین و کاسگین».
بر این پایه نام ناحیۀ کسکر (کسک-اَر) در عراق به معنی محل سر سبز بوده و مطابق همان ناحیۀ اِراک (عِراق) طبق نوشته آرامی کاسه سفالین مکشوفه از حفریات نیپور است که نامش به اکدی به همان معنی محل سر سبز می باشد. چون نام کسکر همنشین میشان در عهد اسلامی به جای همان اِراک همنشین میشان در این کاسه آرامی است:
erāqu [Colors] to be(come) yellow, to be(come) green (D) to turn pale. arraqu [Colors] very green.
.

هیچ نظری موجود نیست: