یکشنبه، بهمن ۰۱، ۱۳۹۶

معنی نامهای هگمتانه، کنگ دژ، کیشه سو

دلیل اینکه کتابهای پهلوی همدان را تحت نام کنگ دژ (دژ دارای حصار گرداگرد سرتاسری) محل آسایش می شمارند که در آغاز بر سر دیوان ساخته شده بود، معانی زمین آسوده و آسوده از دیوانِ نام قدیمی کیشه سو آن بوده است. در واقع معنی نام هگمتانه آن هم به (محل گرد آمده) آن هم اشاره به حصارهای گرد سرتاسری آن داشته است:
क्षा f. kSA earth, क्षा f. kSA ground, क्ष m. kSa demon, असू adj. asU not bringing forth

هیچ نظری موجود نیست: