پنجشنبه، بهمن ۰۵، ۱۳۹۶

ریشۀ گُم و گور

کلمۀ گور فارسی در عبارت گم و گور شد می تواند به معنی اوستایی و سنسکریتی گَر (بعلیده شدن) باشد و گَمَ در سنسکریت به معنی حذف است:
.गर adj. gara swallowing. गम m. gama removal
مطابق فرهنگ آنندراج قبر معرب گور است، ولی واژه قبر با این کلمۀ سنسکریتی مربوط می نماید:
.गभीर adj. gabhIra grave

هیچ نظری موجود نیست: