شنبه، بهمن ۰۷، ۱۳۹۶

معنی احتمالی کبک دری

نظر به نام آذری کبک یعنی کَهلیک (آنکه جایش در کوهستان است)، می توان نام کبک دری را بر گرفته از کئوفَ-ک-دری اوستایی/پهلوی (به معنی پا برجا در کوه) گرفت. علی القاعده کئوفک به کئوبک/کبک تبدیل شده است. تبدیل ف پهلوی به ب فارسی نظیر زفان= زبان، روفتن=روبیدن.

هیچ نظری موجود نیست: