شنبه، دی ۱۶، ۱۳۹۶

معنی محتمل نام استادسیس

استادسیس می تواند به معنی استاد آزاده و سخاوتمند بوده باشد. z سنسکریت به جای س و ز است.
शिशय adj. zizaya liberal, शिशय adj. zizaya munificent.

هیچ نظری موجود نیست: