دوشنبه، بهمن ۰۹، ۱۳۹۶

معنی محتمل زعفران

از آنجاییکه در لغت نامۀ دهخدا در مورد زعفران گفته شده است: " قسمت مورد استفاده ٔ این گیاه ناحیه ٔ انتهایی خامه و کلاله ٔ آن است که به نام زعفران خرید و فروش می شود." لذا زعفران می تواند کلمه ای معرب و بر گرفته از کلمۀ اوستایی زَفرَ (دهان) بوده باشد. در مجموع زَفرَ-ان یعنی آن چه مربوط به دهان گل گیاه است.
در اتیمولوژی آنلاین انگلیسی منشأ نام عربی زعفران را ناشناخته اعلام کرده اند:
saffron (n.)
c. 1200, from Old French safran (12c.), from Medieval Latin safranum (cognate with Italian zafferano, Spanish azafran), ultimately from Arabic az-za'faran, which is of unknown origin. As a color word and an adjective, late 14c. German Safran is from French; Russian shafran' is from Arabic.

هیچ نظری موجود نیست: