دوشنبه، دی ۲۵، ۱۳۹۶

معنی ‍واژۀ آذری نیژده

در زبان آذری برخی اصطلاحات زبان پهلوی کهن آذربایجان محفوظ مانده است که در زبان فارسی مصطلح نیست از این شمار است کلمۀ نیژده (کسی که از راه نامشروع متولد شده باشد) که ترکیبی از کلمات پهلوی نی (نا)- ژه (مطلوب)- ده (دا، مخلوق و آفریده) است. در مجموع یعنی کسی که از راه نامشروع به وجود آمده باشد. تقریباً ع‍کس معنی نژاده (اصیل) را دارد:
नाभ adj. nAbha nave, जात n. jAta race, born.
واژۀ آذری بیژ (بیج) هم ترکیب حرف سلبی (بی) و ژه (مطلوب) به همان معنی کسی است که از راه مطلوب و شرعی زاده نشده باشد.

هیچ نظری موجود نیست: