دوشنبه، دی ۲۵، ۱۳۹۶

مطابقت بیژن و منیژه با سپیتمه و آمیتیس

سپیتمه که در عهد کیاخسار (کیخسرو) به سبب همکاری در دستگیری مادیای اسکیتی (افراسیاب) در کنار دریاچه ارومیه به مقام دامادی و ولیعهدی آستیاگ و همسری ملکه آمیتیس رسیده بود، حاکم ولایات جنوب قفقاز بود. متقابلاً بیژن شاهنامه همکار و همراه کیخسرو (کیاخسار)، در همان سمت قفقاز در رابطه با گرازان (گرجیها) و آرمانیان (ارامنه) است. نظر به جنگ پنج ساله کیاخسار با لیدیها می توان تصور کرد که شهر غارهای ایرانی درین کویوی کپادوکیه در هنگام این جنگ به دستور سپیتمه ملقب به جمشید (مؤبد سوفسطایی درخشان) کنده شده بوده است و از اینجاست داستان اوستایی غار ورجمکرد سمت آذربایجان و داستان شاهنامه ای بیژن غارنشین سمت ارمنستان پدید آمده است. نامهای بیژن (ویون= دور درخشنده، در مقام نام خانوادگی جمشید) و جمشید (مؤبد درخشان) و سپیتمه (سفید رخسار) همخوان هستند و همین طور نام همسران ایشان یعنی ملکه آمیتیس (دارای دانایی نیرومند) و منیژه (دارای اندیشه مطلوب) که مفهوم مشترکی دارند.

هیچ نظری موجود نیست: