جمعه، دی ۱۵، ۱۳۹۶

معنی نام روستای هُرفته /فرافتر و شهر یزد

روستای هرفته در تاریخ جدید یزد، به نام فرافتر معرفی ‌شده است. بنا بر منابع محلی، هرفته به معنی گرد و خاك حاصل از باد است. نظر به کلمۀ پَت اوستایی و کلمه سنسکریتی پَتَرَ (پرواز کردن) فرافتر نیز به همان معنی گردوخاک خیز است. خود نامهای قدیمی یزد یعنی ایساتیس (ایسَ-تی-اوس) و ایس-تی-خا به معنی محل چشمه-کاریز پوشیدۀ نیرومند می باشند.

هیچ نظری موجود نیست: